Antreprenoriat general în construcţii şi instalaţii
Producţie de tubulatură pentru ventilaţii
 Romana English


CINE SUNTEM
PREZENTARE
MISIUNE
MANAGEMENT
ECHIPA
CE FACEM
REFERINŢE
PARTENERI
ŞTIRI
CONTACT

 
  Login user  
  Username  
   
  Password  
   
   
  Cont nou
Recuperare parolă
 
     
 Vizitatori unici Vizitatori unici Vizitatori unici Vizitatori unici
 
     
 

      Declaraţia privind politica S.C. DEMARK CONSTRUCT S.R.L. referitoare la calitate, mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională


      Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a SMI în S.C. DEMARK CONSTRUCT S.R.L. este oportună şi reprezintă politica pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii activităţilor de proiectare şi execuţia de lucrări din domeniul de activitate al societăţii. Urmărim la toate nivelurile de management îmbunătăţirea continuă a eficacităţii SMI şi prin aceasta îmbunătăţirea continuă a eficienţei economice a societăţii.

      Urmărim dezvoltarea activităţilor de proiectare şi realizarea acestora în concordanţă cu necesităţile clienţilor şi a cerinţelor reglementărilor în vigoare. De asemenea, continuăm dezvoltarea politicii în relaţiile cu clienţii, prin asigurarea îndrumării privind utilizarea produselor şi serviciilor furnizate de S.C. DEMARK CONSTRUCT S.R.L., asigurând astfel realizarea îndeplinirii necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor.

      Toate activităţile desfăşurate în cadrul societăţii sunt urmărite şi analizate astfel încât obiectivele declarate pentru calitate să poată fi îndeplinite în conformitate cu măsurile stabilite.

      Suntem conştienţi că activităţile şi serviciile pe care le desfăşurăm şi furnizăm au impact asupra mediului. De aceea, misiunea de bază a politicii noastre în domeniul protecţiei mediului este de a identifica acele elemente ale activităţilor şi serviciilor noastre care generează aspecte de mediu şi de a controla sau influenţa impactul lor asupra mediului, de a identifica şi respecta cerinţele legale şi alte cerinţe la care subscriem, asociate cu aspectele de mediu, de a preveni poluarea, de a dezvolta şi îmbunătăţi continuu sistemul de management de mediu, pentru obţinerea performanţei de mediu.

      În acest sens, managementul societăţii a adoptat politica sa de mediu, pentru:

 • a fi aplicabilă activităţilor de bază
 • a corespunde naturii, dimensiunilor şi impacturilor asupra mediului a activităţilor societăţii
 • a respecta cerinţele prevăzute în Autorizaţia de Mediu eliberată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş.

      Aplicarea politicii de mediu se realizează prin stabilirea şi urmărirea obiectivelor şi ţintelor de mediu, care sunt specificate în documentaţia sistemului de management de mediu, proiectat, documentat şi implementat conform prevederilor standardului SR EN ISO 14001:2005, "Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare".

      Pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu şi prevenirea poluării, managementul de vârf din S.C. DEMARK CONSTRUCT S.R.L. se angajează:

 • să instruiască şi să conştientizeze personalul pentru atingerea obiectivelor şi ţintelor de mediu;
 • să analizeze periodic eficacitatea şi eficienţa sistemului de management de mediu şi să asigure disponibilitatea resurselor necesare, pentru îmbunătăţirea continuă a acestuia;
 • să acţioneze pentru tinerea sub control a factorilor de mediu care generează aspecte de mediu;
 • să prevină toate riscurile posibile şi să-şi facă cunoscuta politica de mediu în afara societăţii;
 • să asigure accesul la cunoaşterea performanţelor de mediu ale societăţii tuturor părţilor interesate care solicită acest lucru.

      Principiul de bază al politicii managementului S.C. DEMARK CONSTRUCT S.R.L. în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale este asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor, respectarea limitelor admise pentru valoarea riscurilor constituite. Pentru a respecta întocmai acest principiu, managementul societăţii se angajează:

 • să identifice, în timpul cel mai scurt posibil, pericolele ce pot să apară pe linia sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi factorii asociaţi acestora;
 • să elimine sau să diminueze, sub limitele admise, riscul de a se manifesta un pericol;
 • să monitorizeze permanent şi să ţină sub control pericolele ce nu pot fi evitate;
 • să identifice şi să respecte cerinţele legale şi alte cerinţe, la care subscriem, în domeniul SSO;
 • să instruiască şi să conştientizeze personalul pentru atingerea obiectivelor şi ţintelor privind SSO;
 • să se consulte cu angajaţii societăţii privind sănătatea şi securitatea acestora;
 • să se asigure că toţi angajaţii sunt competenţi pentru îndeplinirea sarcinilor lor de muncă;
 • să asigure condiţii de muncă în condiţii de securitate şi sănătate;
 • să asigure resursele necesare pentru îmbunătăţirea performanţei în domeniul SSO.

      Managementul S.C. DEMARK CONSTRUCT S.R.L. are în vedere conştientizarea personalului privind politica în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale pentru ca aceasta să fie înţeleasă şi îndeplinită la toate nivelurile de management şi execuţie.

      Întregul personal din S.C. DEMARK CONSTRUCT S.R.L. trebuie să cunoască şi să aplice cerinţele politicii, prevederile documentaţiei sistemului de management integrat şi ale legilor - aplicabile aspectelor de mediu, să adopte o atitudine dinamică de îmbunătăţire continuă a performanţei de mediu, precum şi a celor specifice procesului de munca şi obligaţia de a se proteja pe sine şi pe cei din jurul său.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Ing. Ioan Silviu Doboşi
26.01.2009

 
     

Copyright 2007-2014 DeMark Construct SRL Timisoara. Toate drepturile rezervate

Website by: Bin Soft&Hard SRL